Komisja Europejska opublikowała w środę swoje czwarte roczne sprawozdanie na temat praworządności w państwach członkowskich UE. Jak podkreśla KE 65 proc. zeszłorocznych rekomendacji w tej dziedzinie zostało w pełni, bądź częściowo zrealizowanych.

"Biorąc pod uwagę fakt, że reformy mające na celu poprawę praworządności wymagają czasu, pokazuje to znaczący postęp w ciągu zaledwie jednego roku" - przekonują autorzy dokumentu.

W rozdziale dotyczącym Polski, odnotowują oni, że nasz kraj "przyjął ustawodawstwo w celu podniesienia standardów niektórych aspektów niezawisłości sędziowskiej i zaangażował się w dalszą reformę reżimu dyscyplinarnego dla sędziów".

"Podjęto pewne kroki w celu zapewnienia niezależności funkcjonalnej prokuratury od rządu, jednak funkcje Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nadal nie są odrębne. Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości postępuje dobrze" - dodała KE, zaznaczając jednocześnie, że w jej opinii, "utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

(PAP)

asc/ jar/