Cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce w chwili wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, i w związku z tym ich pobyt automatycznie został przedłużony, do końca lipca powinni przedłużyć dokumenty pobytowe lub wrócić do swoich krajów - przekazała por. SG Anna Michalska.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca tego roku zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała, że odwołanie stanu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że 31 lipca przestaną obowiązywać rozwiązania dla cudzoziemców zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"W związku z tym, po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego - to jest od dnia 1 sierpnia 2023 r.- zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności" - poinformowała Michalska.

Dodała, że chodzi o tych cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce w czasie epidemii i w związku z tym ich dokumenty pobytowe - na czas trwania epidemii - przedłużały się automatycznie. "Ważne jest, aby osoby, które korzystały z prawa przedłużenia dokumentów pobytowych - do 1 sierpnia przedłużyły dokumenty, ewentualnie wrócili do swoich krajów" - powiedziała Michalska.

Podkreśliła, że w przypadku kontroli legalności pobytu osoby takie będą traktowane jako osoby, które na terytorium Polski przebywają nielegalnie. "W takim wypadku będziemy wszczynali procedury powrotowe" - zaznaczyła rzeczniczka SG.

W związku z odwołaniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi ustawy o cudzoziemcach - tracą prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP.

Nie dotyczy to cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP zostaje uznany za legalny w oparciu o odrębne przepisy prawa, w tym obywateli Ukrainy.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ apiech/