Dziś państwowy fundusz ma wypłacić 368 mln zł prefinansowania na projekty koordynowane przez resort klimatu.

Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski wciąż są zablokowane z uwagi na spór o praworządność na linii Warszawa-Bruksela. Czas ucieka: 24 mld euro grantów i 34 mld euro preferencyjnych pożyczek należy rozliczyć do końca sierpnia 2026 r. Z tego względu rząd w sierpniu ub.r. wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju uruchomił system prefinansowania projektów ujętych w grantowej puli KPO. PFR zasila te projekty pieniędzmi pochodzącymi ze zwrotów subwencji z Tarczy Finansowej uruchomionej w trakcie pandemii (w tej chwili ściągnięto ok. 20 mld zł). Po odblokowaniu dostępu do Funduszu Odbudowy rząd wystąpi o refundację poniesionych wydatków w ramach rozliczania KPO.

W rządzie można usłyszeć głosy niezadowolenia z tego, na ile system prefinansowania jest efektywny. – Nie dostrzegam zbyt dużego zainteresowania realizacją projektów z KPO np. w branży wiatrakowej. Kwota do rozliczenia jest mniejsza niż to, o co zamierzamy się ubiegać w ramach pierwszego wniosku o płatność z KPO (2,9 mld euro z części grantowej – red.) – twierdzi nasze źródło rządowe. Ale inny rozmówca z tych kręgów nie jest takim pesymistą. – Nabory są uruchamiane, trzeba brać pod uwagę nie tylko środki już wypłacone beneficjentom, lecz także te zakontraktowane. A tu dramatu nie ma – przekonuje.

O dane poprosiliśmy zarówno PFR, jak i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). W tej pierwszej instytucji słyszymy, że do tej pory PFR wypłacił ok. 801 mln zł na projekty w zakresie transformacji energetycznej, rynku pracy i rolnictwa realizowane przez różne resorty: MFiPR, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dziś zostanie wypłacone kolejne 368 mln zł za projekty koordynowane przez MKiŚ. Daje to łączną kwotę niemal 1,2 mld zł. Całoroczny plan zakłada wydatkowanie 11,5 mld zł.

Nie ma potrzeby szukania pieniędzy np. poprzez emisję obligacji

MFiPR podsumowuje, że dotychczas ogłoszono konkursy w 11 inwestycjach. – Budżety inwestycji, w których zostały uruchomione konkursy, stanowią ok. 30 proc. alokacji KPO. W I poł. 2023 r. jest planowane uruchomienie naborów dla 18 kolejnych inwestycji, ich budżety stanowią ok. 31 proc. alokacji – informuje nas MFiPR.

Jeśli chodzi o to półrocze, to jest planowany np. nabór dla dużych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji kultury, organizacji pozarządowych (pieniądze są na inwestycje w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związanej z dywersyfikacją działalności czy wspierające robotyzację). Inny konkurs dotyczy bibliotek w miastach liczących 100–200 tys. mieszkańców, domów kultury z terenu całego kraju czy jednostek samorządu terytorialnego (projekty z zakresu efektywności energetycznej obiektów). Resort funduszy przypomina, że część inwestycji jest też uruchamiana w trybie pozakonkursowym. Chodzi np. o zakup laptopów dla uczniów IV klas szkół podstawowych.

Czy resort funduszy jest usatysfakcjonowany tymi wynikami? Jego przedstawiciele raczej unikają oceny. – Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji są poszczególni ministrowie kierujący działem administracji rządowej. Do zadań instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji (IOI) należy też wybór przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem ze środków KPO, a także zawieranie umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia. Dlatego to IOI może oceniać poziom zainteresowania dotychczasowymi naborami – informuje MFiPR.

Spokojny jest także operator systemu prefinansowania, czyli PFR. To dlatego, że przy takim tempie wykorzystywania środków ze zwrotów z Tarczy Finansowej (łącznie powinno to być 27 mld zł) pieniądze z tej puli prędko się nie wyczerpią, w związku z czym nie ma na razie potrzeby szukania dodatkowych pieniędzy na rynkach np. poprzez emisję obligacji. – Zakładamy, że środki, które otrzymujemy ze spłat Tarczy Finansowej, są wystarczające do realizacji tego celu do końca 2023 r. – utrzymuje PFR. ©℗

801,07 mln zł wypłacił dotąd PFR dla 5 inwestycji realizowanych w ramach części dotacyjnej KPO. Są to: / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe