Sejmowa Komisji Kultury i Środków Przekazu zdecydowała na czwartkowym posiedzeniu, że zaproponowany przez klub PiS projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, będzie projektem wiodącym.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów uchwał - w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II (zaproponowany przez klub PiS) oraz w sprawie upamiętnienia świętego Jana Pawła II (zgłoszony przez klub Koalicji Polskiej).

Posłowie zdecydowali, że będą rozpatrywać oba projekty wspólnie, a wiodącym będzie ten zaproponowany przez klub PiS.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który reprezentował wnioskodawców projektu PiS ocenił, że "w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się działania, które trudno nazwać inaczej niż bezprecedensowym atakiem na postać św. Jana Pawła II". "Jest to rzecz bez precedensu, że ten atak nastąpił w Polsce" - dodał.

Jak zaznaczył Gliński, "efektem tego rodzaju działań jest osłabienie Polski, naszej wspólnoty". "To są rzeczy bardzo poważne, ponieważ tego typu ataki przekładają się na szanse rozwojowe naszego społeczeństwa, narodu, także szanse kolejnych pokoleń".

Szef MKiDN podkreślił, że "klub parlamenty Prawa i Sprawiedliwości stoi zdecydowanie na stanowisku, że polscy politycy, osoby aktywne w przestrzeni publicznej muszą zająć stanowisko w tej kwestii".

"Jesteśmy od obrony pewnych oczywistości w życiu publicznym, aksjologii, autorytetów. Po to nas wybrali nasi wyborcy, żebyśmy bronili dobra publicznego. A dobrem publicznym najwyższej rangi jest Jan Paweł II" – podkreślił Gliński. "Zarzucanie instrumentalnego wykorzystywania, kiedy zabieramy głos w obronie czegoś, co jest niezbywalne dla naszej wspólnoty, to jest wejście do tego obszaru naszej aksjologii, który do tej pory był święty" – powiedział, dodając, że "bez tego Polska trwać nie będzie, jeśli będziemy pozwalać na takie ataki".

"Polski Sejm powinien stanąć w obronie tego bezprecedensowego ataku nie tylko na postać, ale na całą aksjologię" - dodał.

autor: Katarzyna Krzykowska, Anna Kruszyńska, Mikołaj Małecki

ksi/ akr/ mml/ pat/