1 lutego służyło w Polsce 100 tys. funkcjonariuszy. To drugi najlepszy wynik w ostatnich 10 latach. Jednak dramatyczne problemy z liczbą stróżów prawa ma Warszawa.

- Jeszcze na przełomie roku w polskiej policji służyło równo 101 tys. policjantów - informuje inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. - To niewątpliwie historyczny moment, ponieważ nigdy stan zatrudnienia nie był aż tak wysoki. Jest to także drugi rok z rzędu, kiedy stan faktycznego zatrudnienia przekracza 100 tys. funkcjonariuszy - dodaje.
Tradycyjnie jednak, zarówno w policji, jak i Wojsku Polskim, najwięcej odejść na emeryturę jest na początku roku - w styczniu, lutym i marcu. Z systemu naliczania świadczeń wynika bowiem, że odchodzenie w tym czasie jest dla przyszłych emerytów najbardziej korzystne. Dlatego już 1 lutego liczba funkcjonariuszy spadła do niecałych 100 tys. Ale porównując ją z dokładnie tym samym dniem w 10 poprzednich latach, tylko raz wynik był lepszy. W ubiegłym roku stróżów prawa było o 70 więcej. Ale już dwa lata temu było ich aż 2,5 tys. mniej. W uproszczeniu można powiedzieć, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba policjantów jest dosyć stabilna i utrzymuje się w przedziale 98-100 tys.
Warto jednak zwrócić uwagę na co najmniej dwie kwestie. Po pierwsze, w ostatnich latach zmieniono założenia co do liczby policjantów w służbie. - W 2017 r. została zwiększona liczba etatów do 103 309, a w 2022 r. do 105 309. Docelowo dążymy do zwiększenia stanu etatowego polskiej policji do 110 tys. w 2025 r. - tłumaczy Ciarka. To oznacza, że nawet jeśli faktyczna liczba etatów pozostaje na podobnym poziomie czy nawet delikatnie się zwiększa, to ze względu na zmieniony plan liczba wakatów i tak rośnie. Mimo ambitnych założeń powiększenie stanu policji do 110 tys. funkcjonariuszy w najbliższych latach wydaje się zupełnie nierealne. Zarówno z powodu dobrej sytuacji na rynku pracy, jak i tego, że w kolejnych rocznikach jest coraz mniej ludzi. Tym bardziej że nawet gdyby zgłosiło się wystarczająco wielu chętnych, moce szkoleniowe policji są ograniczone do 4-5 tys. funkcjonariuszy rocznie.
Drugim problemem jest to, że o ile w całej Polsce wakatów było ok. 5 tys., to ten rozkład jest nierównomierny - na początku marca prawie 2 tys. policjantów brakowało w Warszawie. - Obecnie w garnizonie służbę pełni prawie 8,1 tys. policjantów. Stan etatowy na 1 marca wynosi 10 006. Co ważne, obecnie staż adaptacyjny w Warszawie odbywa ponad 630 policjantów - mówi nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji.
Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznaje, że jest to problem wymagający pilnego rozwiązania. - Wynagrodzenie, które otrzymuje policjant w Warszawie i w Pcimiu Dolnym, jest takie samo, ale koszty utrzymania są zupełnie inne - tłumaczy. - Stolica to też znacznie większy rynek pracy. Ludzie wolą bardziej intratne zawody, stąd mniejsza chęć do wstępowania do policji w dużych aglomeracjach miejskich - dodaje. I podkreśla, że kierownictwo MSWiA powinno pomyśleć o preferencyjnych warunkach pracy dla policjantów w Warszawie, być może także w kilku innych większych miastach. - Sami warszawiacy niechętnie wstępują do policji, ogromna większość stołecznych policjantów to przyjezdni, a oni nie mają szans się tutaj utrzymać. Być może pewnym rozwiązaniem byłyby duży dodatek stołeczny czy policyjne mieszkania - mówi.
Pokłosiem takiego stanu rzeczy jest to, że już teraz wielu funkcjonariuszy, służących w Komendzie Stołecznej Policji i pochodzących spoza Warszawy, składa wnioski, by wrócić do swoich miejsc pochodzenia, gdzie mają rodziny czy mieszkania. Komendant stołeczny nie patrzy na nie przychylnie, bo jego zgoda pogłębiła jeszcze i tak dużą liczbę wakatów.
Czy mniejsza liczba policjantów wpływa na bezpieczeństwo w Warszawie? - Oczywiście - nie ma wątpliwości Rapacki. - Efekt jest taki, że w godzinach nocnych komisariaty są zamykane, a policjanci prowadzą po kilkadziesiąt postępowań. Tak nie da się dobrze pracować. ©℗
Liczba policjantów utrzymuje się w przedziale 98-100 tys.
Liczba policjantów w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe