Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się projektem ustawy o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz projektem noweli - Prawo o ruchu drogowym.

Podczas wtorkowych obrad Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. Projekt zmienia nazwę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) na "Akademię Pożarniczą" oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol w Szczytnie) na "Akademię Policji w Szczytnie".

"Nowe nazwy mają wyróżnić SGSP i WSPol w Szczytnie spośród innych uczelni i zapewnią większą ich rozpoznawalność oraz renomę, co przełoży się na pozytywny odbiór uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz umocni ich pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego" – przekazano w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazano, "nazwy +Akademia Pożarnicza+ oraz +Akademia Policji w Szczytnie+ będą bowiem w sposób jednoznaczny identyfikować uczelnie, uwypuklając charakter ich działalności, jak również kreować zasadniczego i kluczowego ich odbiorcę". Projekt opracowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

We wtorek rząd zajmie się też projektem nowelizacji – Prawo o ruchu drogowym, którego wnioskodawcą jest Minister Cyfryzacji.

Istotą planowanych rozwiązań jest - jak napisano - wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym. Projekt obejmie także zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji. Zgodnie z projektem nie będzie również pobierana opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej.

r

W związku z powyższym założeniem - jak wskazano - podmioty zobowiązane obecnie do pobierania opłaty ewidencyjnej, czyli starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, nie będą musiały składać miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

Ponadto rząd zajmie się projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą "Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych", który został przygotowany z myślą o wypracowaniu podejścia systemowego w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem programu jest "poprawa umiejętności cyfrowych" oraz "dalsze promowanie cyfrowej transformacji firm i administracji publicznej".

Ponadto Rada Ministrów zajmie się też projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą "Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych". (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ misz/ ewes/ mrr/