Od momentu gdy partia rządząca wyszła z projektem zmian – zakładającym m.in. zwiększenie liczby lokali wyborczych na obszarach poza dużymi miastami czy zmiany w sposobie funkcjonowania komisji wyborczych – trwa dyskusja, czy na tego typu korekty nie jest za późno w świetle orzecznictwa TK.

Spór o daty i zakres