Pod koniec ub.r. w Polsce było 2015 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej. To o 164 więcej niż w 2020 r. i o 178 niż w 2019 r. Dysponowały one 127,3 tys. miejsc. To oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8 tys. (a do 2019 r. – o 8,4 tys.).
Najwięcej dostępnych miejsc było w domach pomocy społecznej. Przed rokiem było ich łącznie 84,2 tys. Pod koniec 2021 r. w zakładach stacjonarnych przebywało 114,3 tys. osób, z czego 76,1 tys. w wieku 60 lat i więcej. Dla porównania rok wcześniej, w 2020 r. było to odpowiednio 105,2 tys. i 67,2 tys. osób. To oznacza, że udział osób starszych w stosunku do ogółu korzystających z tych placówek spadł (o 2,7 pkt proc.). W 2019 r. przebywało tam łącznie 112,5 tys. osób, z czego w wieku 60 plus – 72,5 tys.