Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 3,5 proc. rdr.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kw. wzrosły o 2,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,9 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 3,1 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 2,4 proc. rdr i popytu krajowego o 3,1 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za III kw. i II kw. 2022 r.:

II kw. III kw.
Spożycie ogółem 4,8 0,7
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych 6,4 0,9
- publiczne 0,6 0,1
Akumulacja brutto 15,1 11,4
w tym: nakłady brutto na środki trwałe 6,6 2,0
Eksport 5,2 6,9
Import 6,9 6,0
Popyt krajowy 6,9 3,1
Produkt krajowy brutto 5,8 3,6
w tym: wartość dodana brutto 5,6 3,3

(PAP Biznes)

tus/