W badaniu CBOS postawił ankietowanych szereg pytań o działalność opozycji w Polsce.

46 proc. ankietowanych wskazało, że lepiej by było, gdyby partie opozycyjne wspierały rząd w sprawnym sprawowaniu władzy. 42 proc. udzieliło odpowiedzi, że powinna istnieć opozycja, która krytykuje, wytyka błędy, niekiedy utrudniając sprawne sprawowanie władzy. 12 proc. badanych odparło "trudno powiedzieć".

47 proc. ankietowanych jest zdania, że opozycja w Polsce krytykuje i podkreśla niedociągnięcia władzy, by utrudnić rządzenie i zdyskredytować władzę w oczach społeczeństwa. 39 proc. badanych uważa, że opozycja robi, co do niej należy, wytykając rządzącym błędy i nieprawidłowości w rządzeniu. Zdania w tej sprawie nie ma 14 proc. ankietowanych.

Reklama

W kolejnym pytaniu, CBOS zapytał ankietowanych, czy zaliczyliby siebie raczej do sympatyków obozu rządzącego czy też raczej do sympatyków opozycji. 24 proc. badanych wskazało, że zaliczyłoby się raczej do sympatyków obozu rządzącego, a 19 proc. - że do sympatyków opozycji. 54 proc. udzieliło odpowiedzi, że nie sympatyzuje ani z rządzącymi, ani z opozycją. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc.

CBOS zapytał również badanych jak oceniają działalność opozycji parlamentarnej. Dobrze oceniło ją 21 proc. ankietowanych (w tym 20 proc. raczej dobrze, a 1 proc. zdecydowanie dobrze). Źle działalność opozycji ocenia 59 proc. badanych (w tym 37 proc. raczej źle, a 22 proc. zdecydowanie źle). 20 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Reklama

W podsumowaniu CBOS napisał, że opozycja, tak jak inne instytucje polityczne państwa, nie ma obecnie wśród Polaków dobrych notowań.

"I trzeba zauważyć, że negatywne oceny nie płyną wyłącznie ze strony jej przeciwników politycznych, ale także stosunkowo wielu sympatyków opozycji (około jednej trzeciej) ma krytyczne zdanie o jej działaniach czy też ich braku. W oczach Polaków najsilniejszy wizerunek partii opozycyjnej wobec rządów PiS i jej koalicjantów ma Koalicja Obywatelska, a jako relatywnie bliższe władzy są postrzegane Konfederacja i PSL-Koalicja Polska" - przekazał CBOS.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 r. na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. (PAP)

kos/ godl/