Tych wolnych pieniędzy lokalne władze mają coraz mniej - wynika z najnowszego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dziś BGK zaprezentuje opracowanie pt. „Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów”. Analitycy wzięli pod uwagę sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich potencjał inwestycyjny. DGP zapoznał się z treścią tego opracowania.