Sejm poparł w środę większość poprawek Senatu do ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. Nowelizacja wdraża unijne przepisy dotyczące m.in. etykietowania napojów spirytusowych.

Chodzi o uchwaloną 15 września br. nowelizację ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw.

Wcześniej połączone komisje sejmowe: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaaprobowały 10 z 11 poprawek wprowadzonych przez Senat. Akceptacji nie uzyskała poprawka dotycząca wykreślenia przepisów o zaostrzeniu kar pozbawienia wolności dla osób produkujących i przetwarzających nielegalnie alkohol i wyroby tytoniowe.

Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm mają charakter legislacyjno-doprecyzowujący.

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw reguluje zasady nadzoru nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i za jej zgodą producent będzie mógł umieszczać informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego. Jest to o tyle ważne, że od długości leżakowania zależy smak i jakość, co przekłada się na wyższą cenę napoju. Takie rozwiązanie da konsumentom pewność co do wieku trunku.

Nowe przepisy określają tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu; przekazują dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.

Ustawa wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy. Takie przepisy dotyczą np. barów i restauracji. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii.

Większość przepisów noweli ustawy wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta RP. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska