"Usprawni to funkcjonowanie policji i pozytywnie wpłynie na realizację przez nią zadań" - mówił w czwartek na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych wicedyrektor departamentu budżetu MSWiA Waldemar Nowak. Dodatkowe środki pochodzą z nieplanowanej wpłaty, która trafiła do funduszu w grudniu 2021 roku z Agencji Mienia Wojskowego.

"Są to środki ze sprzedaży mienia policji, które zostało przekazane do Agencji Mienia Wojskowego celem upłynnienia" - tłumaczył Nowak. MSWiA chce, by prawie 9 mln jeszcze w tym roku trafiło do policji na zakupy i zadania inwestycyjne. Zgodę wyraził już minister finansów, a teraz także sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Reklama

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Środki, które zasilają fundusz pochodzą z wpłat Agencji Mienia Wojskowego, które uzyskiwane są z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych.

Zgodnie z ustawą o Agencji Mienia Wojskowego, wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska