Zrównoważona gospodarka wodna na obszarach wiejskich i zeroemisyjny transport w miastach znalazły się na liście inwestycji KPO, które mają być finansowane ze środków krajowych - wynika z projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziano na ten cel 2 mld euro.

W opublikowanym na stronach RCL projekcie rozporządzenia ministra funduszy i polityki regionalnej zaproponowano wykaz inwestycji zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy, które mają być finansowane z budżetu państwa w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym i pożyczek podlegających umorzeniu.

Wsparcie nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 2,067 mld euro.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, planowana wartość wsparcia dla jedenastu inwestycji o charakterze bezzwrotnym wynosi 1,538 mld euro. Na tej liście znalazły się m.in.: inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (289 mln euro), inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach (150 mln euro), rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym (100 mln euro) i zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) - 200 mln euro.

Wsparcie o charakterze bezzwrotnym ma być udzielane w latach 2022–2026.

Jeśli chodzi o wsparcie podlegające umorzeniu, wytypowano tu jedną inwestycję - na rzecz zielonej transformacji miast. Wartość umorzeń dla tej inwestycji to 528,7 mln euro.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.