Zarządy i rady nadzorcze ośmiu banków zdecydowały o złożeniu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie systemu ochrony. Chodzi o: Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium, BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, Pekao SA i Santander Bank Polska.

Znowelizowana w kwietniu ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych ustaw umożliwia bankom komercyjnym dobrowolne stworzenie instytucjonalnego systemu ochrony, który będzie miał formę spółki akcyjnej. Będzie on podlegać nadzorowi KNF. Banki uczestniczące w systemie ochrony mają zasilać go kwotą w wysokości nie mniejszej niż 0,3 proc. zgromadzonych środków gwarantowanych.

Jak podano we wtorkowych informacjach prasowych banków, zarządy i rady nadzorcze: Alior Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Millennium Banku, BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, Pekao SA i Santander Bank Polska podjęły uchwały o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony.

Podkreślono, że powstanie systemu ochrony zależy od podpisania umowy systemu ochrony. Projekt umowy systemu ochrony podlega zatwierdzeniu przez KNF.

Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu umowy systemu ochrony i uznaniu systemu ochrony, banki-uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą systemem. Utworzenie jednostki zarządzającej uzależnione jest od wydania zgody na dokonanie koncentracji przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - napisano. Kapitał zakładowy jednostki zarządzającej wyniesie 1 mln zł.

Celem systemu ochrony będzie: zapewnienie płynności i wypłacalności banków-uczestników na warunkach i w zakresie określonym w umowie systemu ochrony, a także wspieranie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banku będącego spółką akcyjną i przejęcia banku będącego spółką akcyjną.

Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w przepisach i w umowie systemu ochrony - zaznaczono w informacjach przesłanych przez banki-uczestników.

W jednostce zarządzającej zostanie utworzony fundusz pomocowy finansowany z wpłat banków uczestników w wysokości 0,4 proc. kwoty środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.