16 maja Straż Graniczna obchodzi swoje święto. To właśnie tego dnia w 1991 r. objęła służbę, jako umundurowana i uzbrojona formacja powołana do ochrony polskiej granicy. NBP emitując rocznicową monetę, pragnie podkreślić znaczenie strażników granicznych dla bezpieczeństwa państwa.

Strażnicy Graniczni zostali upamiętnieni na rewersie i awersie

Moneta jest bita w srebrze i ma nominał 10 zł. Na rewersie zostali zaprezentowani funkcjonariusze pocztu sztandarowego Straży Granicznej ze sztandarem. Natomiast awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży Granicznej z psem podczas patrolu.

Chlubne tradycje sięgają czasów XX‑lecia międzywojennego

Straż Graniczna istnieje co prawda 30 lat, ale w swoich działaniach sięga do tradycji formacji granicznych tworzonych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

− Ze szczególnym poważaniem kultywuje tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939) - specjalnej organizacji wojskowej utworzonej w celu zapewnienia ochrony przed radziecką dywersją na Kresach Wschodnich, oraz Straży Granicznej (1928–1939) - działającej na granicy zachodniej półwojskowej formacji, której funkcjonariusze z narażeniem życia zwalczali przemytnictwo podczas polsko-niemieckiej wojny celnej. 1 września 1939 r. żołnierze SG, jako pierwsi stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, a 17 września żołnierze KOP walczyli z radzieckim agresorem – pisze major SG Artur Ochał w folderze emisyjnym poświęconym monecie.

Chronią granic. Jakie jeszcze mają zadania?

Współczesna Straż Graniczna jest scentralizowanym organem administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed blisko 15 tys. funkcjonariuszy postawiono wiele ważnych zadań, jak ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie i dokonywanie kontroli na przejściach granicznych, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym kontrola przestrzegania przepisów wjazdu i pobytu cudzoziemców. Jakim jeszcze wyzwaniom muszą sprostać w swojej codziennej pracy?

Mjr SG Artur Ochał wylicza: − Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw związanych z przekraczaniem granicy w tym z towarami oraz wyrobami akcyzowymi, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, narkotykami i środkami odurzającymi, a także zabytkami sztuki lub z przemieszczaniem ich przez granicę, zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz współdziałanie z uprawnionymi organami i służbami w zakresie wykrywania zagrożeń terrorystycznych. Straż Graniczna realizuje również zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz porozumień międzynarodowych.


I jak dodaje major Ochał: − Jako jedyna formacja jest uprawniona do bezpośredniej ochrony polskiej granicy o długości 3511 km (w tym 440 km granicy morskiej), przy czym aż 1581 km to granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Funkcjonariusze pełnią też służbę migracyjną i zwalczają zorganizowaną przestępczość przemytniczą na całym terytorium Polski.

NBP upamiętnia ważne rocznice, wydarzenia i postaci

NBP nie pierwszy raz przypomina o roli funkcjonariuszy dla bezpieczeństwa naszego kraju. W styczniu ukazała się srebrna moneta „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Nawiązywała ona do działań o charakterze wojny hybrydowej, mających miejsce przy polskiej granicy wschodniej. W tej skomplikowanej, pełnej wyzwań i niebezpiecznej sytuacji funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci i żołnierze wykazali się najwyższym profesjonalizmem oraz oddaniem państwu polskiemu i jego obywatelom. Z kolei latem, 19 lipca 2022 r. kolekcjonerzy i numizmatycy będą mogli wzbogacić swoje zbiory banknotem kolekcjonerskim „Ochrona polskiej granicy wschodniej” o nominale 20 zł.

Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP

Banknoty i monety kolekcjonerskie są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Nawiązują do ważnych wydarzeń, upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski.

Wartości kolekcjonerskie, w związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od obiegowych. Monety bite są ze srebra i złota, mogą być uatrakcyjniane poprzez dodanie ozdobnych elementów, np. bursztynu, cyrkonii, szkła czy ceramiki lub przez zastosowanie technik dodatkowych, jak nadruk wykonany w technice tampondruku, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe.

Podobnie banknoty kolekcjonerskie, wyróżniają się bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami ikonografii, a także parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.

Monety i banknoty kolekcjonerskie emitowane przez NBP można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym NBP: kolekcjoner.nbp.pl.

foto: materiały prasowe

Informacje dla kolekcjonerów i osób zainteresowanych numizmatyką

11 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej”.

nominał: 10 zł

metal: Ag 925/1000

stempel: lustrzany, druk UV

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g

brzeg (bok): gładki

nakład: do 12 000 szt.

Projektant: Sebastian Mikołajczak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.