Jak podkreślili ministrowie, w rządowym dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) z lutego 2021 r. przyjęto błędną koncepcję tzw. paliwa przejściowego. To ideologicznie motywowane szybkie odejście od węgla na rzecz gazu ziemnego. Konsekwencją było zapisywanie w dotacjach z Unii Europejskiej i Krajowego Planu Odbudowy środków na wsparcie np. samorządów likwidujących ciepłownie węglowe na rzecz gazowych. Realizacja koncepcji „paliwa przejściowego” służy de facto wsparciu Niemiec jako centrum eksportu rosyjskiego gazu z Nord Stream i prowadzi do uzależnienia od Rosji.

- Od lat krytykowaliśmy unijną politykę klimatyczną, która uzależnia UE od dostaw gazu z Rosji. A wojna na Ukrainie dodatkowo wymusza też zmianę naszej strategii energetycznej i powoduje konieczność oparcia jej na naszych własnych zasobach. Musimy brać pod uwagę bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo Europy. – podkreślił Zbigniew Ziobro. – Nie rezygnujemy z proekologicznych technologii, ale naśladujmy np. Japonię, która buduje nowoczesne bloki energetyczne oparte na węglu.

Reklama

- Zarówna unijne „Fit for 55”, jak i PEP2040 oznaczają gigantyczne koszty dla społeczeństwa. Na to nie ma naszej zgody. Polityka unijna musi być zmieniona, a jej założenia są już dziś nieaktualne – powiedział minister Michał Wójcik.

PEP2040 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 2 lutego 2021 r. przy sprzeciwie ministrów Zbigniewa Ziobro i Michała Wójcika, reprezentujących w rządzie Solidarną Polskę. Już wtedy przestrzegali oni przed obranym kierunkiem przestawiania polskiej gospodarki na gaz ziemny. To surowiec, który musimy importować, a suwerenność energetyczną należy budować w oparciu o własne zasoby, np. polski węgiel. W tym celu trzeba inwestować w nowoczesne elektrownie węglowe i energetykę jądrową, a uzupełnieniem powinny być odnawialne źródła energii, szczególnie fotowoltaika.

- Strategia dla Polski, która miała być na 20 lat, nie przetrwała nawet roku. Runęła w dniu agresji Rosji na Ukrainę. Każda strategia musi być pisana w oparciu o najgorszy scenariusz, a nie scenariusz hurraoptymistyczny – mówił poseł Janusz Kowalski.

Obecny dokument strategiczny wyznaczający kierunki transformacji energetycznej musi zostać zmieniony. Dlatego na posiedzeniu rządu ministrowie Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik zawnioskują o pilną zmianę PEP2040. Jak zaznaczyli, potrzebna jest także zmiana planowanych wydatków, które miały służyć przestawianiu gospodarki na gaz ziemny.