Warto przy tym podkreślić, iż znalazły się wśród nich wodociągi reprezentujące zarówno duże aglomeracje, jak i mniejsze miejscowości, co wpłynęło na zwiększenie transparentności samego Rankingu. Przy ocenie krajowych przedsiębiorstw wod-kan braliśmy pod uwagę cały zakres zmiennych: od twardych danych ekonomiczno-finansowych i technicznych, poprzez skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych, politykę kadrowo-szkoleniową, na współpracy z lokalnymi społecznościami i wspieraniu inicjatyw z zakresu CSR skończywszy. Kapituła Rankingowa zwróciła szczególną uwagę na wyjątkowy rozwój technologiczny przedsiębiorstw przesyłających swoje aplikacje, dzięki czemu tegoroczne zmagania były wyjątkowo wyrównane, a o kolejności zajmowanych miejsc decydowały w wielu przypadkach niewielkie różnice punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach rankingowych. W tegorocznej edycji Rankingu zwyciężyły ex aequo Katowickie Wodociągi S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A, potwierdzając tym samym swój krajowy prymat rok do roku. Drugą pozycję obronił Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., który jednak w tym roku musiał podzielić się sukcesem z Wodociągami i Kanalizacją w Opolu Sp. z o.o. Prawdziwa walka rozegrała się natomiast na najniższym szczeblu podium: Kapituła Rankingowa uznała za równorzędne trzy firmy wodociągowe – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Ta ostatnia wzięła po raz pierwszy udział w rywalizacji, plasując się udanie w najlepszej trójce krajowego zestawienia. Godnymi odnotowania są również: utrzymanie 4. miejsca Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a przede wszystkim poprawa lokaty aż o dwie pozycje przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wszystkim krajowym firmom wod-kan z czołowej 10. oraz trójce wyróżnionych serdecznie gratulujemy, życząc wytrwałości w realizacji celów ekonomicznych w niepewnych czasach. Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z sylwetkami niektórych tegorocznych laureatów, pełną tabelą rankingową oraz szerszymi prezentacjami na stronie www.strefa-gospodarki.pl

Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - Sp. z o.o.:

Reklama

„Nie bójmy się problemów – problem dobrze określony, to problem w połowie rozwiązany”. To jedna z podstawowych zasad zarządzania procesowego według metodologii Lean Management, którą wdrażamy od kilku lat w naszej Spółce. Ponowne utrzymanie się w pierwszej trójce rankingu to nie tylko ogromna satysfakcja, ale potwierdzenie, że ta zasada działa. Ubiegły rok przyniósł wiele satysfakcji i sukcesów, ale przede wszystkim stabilne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury i przedsiębiorstwa. Zakończyliśmy część programu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji systemu deszczowego, tj. renowację 90 km starych kanałów deszczowych. Dzięki temu stały się one bardziej trwałe, co przyniosło efekt w postaci mniejszej liczby podtopień na zalewanych dotąd ulicach Bydgoszczy po nawalnych deszczach.

Marek Ustrobiński, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rzeszów Sp. z o.o.:

Cieszy nas miejsce w czołówce Rankingu. Inwestycje w nowoczesne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, pozwoliły podnieść jakość usług i utrzymać je na najwyższym poziomie. Powodem do dumy jest laboratorium wykonujące ponad 90 akredytowanych oznaczeń. Produkujemy energię z fotowoltaiki na 4 ha farm o mocy 2,2 MW oraz biogaz, co przekłada się na niższe koszty działalności i ceny. Nasze stale rozbudowywane sieci wod-kan liczą już blisko 2 tys. km. Aktywnie i skutecznie staramy się o środki unijne, np. projekt modernizacji oczyszczalni i rozbudowy sieci uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 66 mln zł. Mamy ścieżki edukacyjne, z których regularnie korzysta młodzież, również w ramach programu Erasmus. Obecnie gościmy studentów z Portugalii. Jesteśmy dumni z naszych dokonań, a kolejne nagrody są motywacją do dalszego rozwoju.

1.  Katowickie Wodociągi S.A.
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2.  Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
3.  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
4.  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
5.  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
6.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
7.  Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
8.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
9.  „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
10.  Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wyróżnienia:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku