Prace nad kształtem kompleksowej ustawy o obronie Ojczyzny toczyły się pod kierunkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, na którego czele stoi wicepremier Jarosław Kaczyński. Celem regulacji jest m.in. modernizacja armii i zwiększenie jej liczebności.

"Członkowie NATO, zgodnie z wymogami, powinni przeznaczać minimum 2% PKB na obronność. Polska realizuje ten obowiązek. Dzięki nowym przepisom, już w 2024 r. osiągniemy poziom 2,5% PKB. To o 6 lat wcześniej, niż dotychczas zakładano" - czytamy w komunikacie.

Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, podano także.

Reklama

Projekt zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a przejście przez

kandydata rocznego szkolenia da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny wprowadza:

- uproszczenie mechanizmów rekrutacji,

- zwiększenie kadry rezerwowej,

- wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej,

- bardziej elastyczne zasady awansu,

- likwidację „szklanego sufit" dla szeregowych i podoficerów,

- system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.