Według harmonogramu obrad Sejmu, posłowie zaczną prace od debaty nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. To jeden z projektów tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, którą we wtorek przyjął rząd. Zakłada ona obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie. Drugie czytanie projektu ustawy ws. tarczy antyinflacyjnej zaplanowano na czwartek.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian Prawa oświatowego. Według projektu jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Reklama

Projektowana nowelizacja zmierza m.in. do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Sejm rozpatrzy też pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd. Według CIR do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni.

Reklama

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji Prawa energetycznego; dotyczy on prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot, wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucją i sprzedażą gazu. Przy czym chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami.

Sejm będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o dokumentach paszportowych, zgodnie z którym powstanie nowy rejestr paszportowy, zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, a granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem zostanie obniżona do 12 lat.

Posłowie zajmą się też wnioskiem KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. Informując na początku grudnia o złożeniu wniosku, szef klubu KO Borys Budka zwracał uwagę na bulwersujące opinię publiczną doniesienia dotyczące ówczesnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Premier Mateusz Morawiecki pod koniec grudnia odwołał Łukasza Mejzę z funkcji wiceministra sportu. Mejza nadal pozostaje posłem niezrzeszonych. Według wniosku KO Bortniczuk "kierując się tylko znanymi sobie powodami, nieujawnionymi szerzej opinii publicznej, rekomendował na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Łukasza Mejzę".

Sejm ma się zająć też trzema poselskimi projektami dotyczącymi upraw konopi innych niż włókniste oraz nadzoru nad tymi uprawami. Pierwszy poselski projekt nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - który ma uzasadniać poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko - umożliwia uprawę konopi, innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu uzyskania surowca farmaceutycznego.

Drugi projekt poselski - którego uzasadnienie ma przedstawić posłanka KO Urszula Zielińska - o konopiach włóknistych, dotyczy określenia zadań organów administracji publicznej oraz obowiązków innych podmiotów w odniesieniu do uprawy, przetwarzania, przerobu, obrotu i posiadania konopi włóknistych i produktów pochodnych.

Trzeci projekt - uzasadniać ma go Paulina Matysiak z Lewicy - wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcia "stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stanu upojenia tetrahydrokannabinolem", które są analogiczne do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości. Ponadto umożliwia pacjentom przyjmującym produkty lecznicze sporządzone z konopi innych niż włókniste przetwarzania i przerabiania na własny użytek tych produktów leczniczych.

W głosowaniu posłowie rozstrzygną m.in. czy Izba wysłucha informacji Prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji prowadzonych z Republiką Czeską w sprawie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów oraz działań rządu zmierzających do zakończenia sporu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa