Punkty sporne dotyczą terminu obowiązywania umowy (do tego odnosiła się propozycja ugody, którą wczoraj posłano do Pragi), a także wysokości rekompensat oraz zaangażowania w spór instytucji unijnych. Czesi (którzy dodatkowo są w trakcie formowania nowego rządu) jeszcze nie odpowiedzieli na polskie zaproszenie.
Tymczasem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę za niewstrzymanie pracy kopalni Turów oraz w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prokurator generalny argumentuje, że „orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE”, a unijny trybunał „wykreował bezprecedensowy środek tymczasowy”, to znaczy nałożył karę pieniężną jeszcze przed zakończeniem postępowania. Wniosek do TK dotyczy art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej