Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała wczoraj o zaproszeniu Czechów do Warszawy na kontynuację rozmów w sprawie Turowa. Strona polska w poprzednim tygodniu otrzymała od naszych południowych sąsiadów warunki umowy dotyczącej m.in. rekompensat za działalność kopalni.

Punkty sporne dotyczą terminu obowiązywania umowy (do tego odnosiła się propozycja ugody, którą wczoraj posłano do Pragi), a także wysokości rekompensat oraz zaangażowania w spór instytucji unijnych. Czesi (którzy dodatkowo są w trakcie formowania nowego rządu) jeszcze nie odpowiedzieli na polskie zaproszenie.
ikona lupy />
Czy twoim zdaniem, w ujęciu ogólnym, stosunki polityczne Polski i Czech w ciągu ostatniego roku: / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Tymczasem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę za niewstrzymanie pracy kopalni Turów oraz w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prokurator generalny argumentuje, że „orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE”, a unijny trybunał „wykreował bezprecedensowy środek tymczasowy”, to znaczy nałożył karę pieniężną jeszcze przed zakończeniem postępowania. Wniosek do TK dotyczy art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Kara - 0,5 mln euro dziennie - za to, że Polska nie wstrzymała wydobycia węgla w Turowie do czasu merytorycznego rozpatrzenia przez TSUE skargi Czech na działanie kopalni, jest naliczana od prawie dwóch miesięcy. Polski rząd jej nie reguluje, Komisja Europejska wysłała pierwsze ponaglenie. Pierwsza merytoryczna rozprawa odbyła się w ubiegłym tygodniu.
ikona lupy />
Czy twoim zdaniem, w ujęciu ogólnym, stosunki polityczne Polski i Czech w ciągu ostatniego roku: / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Za szybkim rozwiązaniem sporu wokół kopalni na drodze negocjacji międzyrządowych opowiada się tylko 17,2 proc. Czechów wobec 28,7 proc. Polaków - wynika z badania wykonanego przez United Surveys (za zebranie danych w Czechach odpowiedzialny był instytut badań Median s.r.o., a w Polsce IBRiS), które otrzymały DGP oraz czeski portal Aktualne.cz. 69 proc. Czechów i 39 proc. Polaków uważa, że na porozumienie można się zgodzić, ale po wynegocjowaniu odpowiednich warunków. Z kolei za czekaniem na rozstrzygnięcie TSUE opowiada się 13,8 proc. badanych w Czechach oraz 23,2 proc. respondentów w Polsce.
ikona lupy />
Czy twoim zdaniem, w ujęciu ogólnym, stosunki polityczne Polski i Czech w ciągu ostatniego roku: / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
O sporze z Polską słyszało trzy czwarte mieszkańców Czech, ale tylko 22,4 proc. uważa go za ważną sprawę. Czesi nie widzą też specjalnych zmian w relacjach międzypaństwowych. Z kolei w ocenie większości Polaków (88 proc.) stosunki z naszym południowym sąsiadem pogorszyły się przez ostatni rok. Jeśli zaś chodzi o wzajemną sympatię - my lubimy Czechów bardziej niż oni nas. 65 proc. respondentów z Polski zadeklarowało, że ma do mieszkańców Czech pozytywne nastawienie, w przypadku Czechów jest to 43 proc. ©℗