35 proc. odpowiedziało, że "dobrze" (w tym 19 proc. zdecydowanie, a 16 proc. raczej), ale 59 proc. uznało, że "źle" (18 proc. - raczej i aż 41 proc. zdecydowanie).

Bliższa analiza wskazuje, że aprobata dla zakazu dominowała wyłącznie w jednej grupie wyborców PiS (aż 78 proc. "dobrze" i 14 proc. "źle"), w elektoracie Konfederacji był remis (44 do 45 proc.), wszystkie pozostałe elektoraty w ogromnej przewadze wybierały odpowiedzi "źle".

"Dziennikarze na granicy!" / Źródło zewnętrzne
Sondaż telefoniczny (CATI) Ipsos dla organizatorów kampanii "Dziennikarze na granicy!" zrealizowany 21-23 września 2021 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.
"Dziennikarze na granicy!" / Źródło zewnętrzne