Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek rano, że tego dnia kończy się akcja ewakuacyjna, którą nasz kraj zorganizował dla Polaków i współpracowników Polaków z Afganistanu.

Po ewakuacji pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znalazło się 1021 Afgańczyków. "Osoby te przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w placówkach wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny" - wyjaśnił rzecznik UdSC.

Dudziak zaznaczył, że cudzoziemcom zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową (ubrania, zabawki dla dzieci itp.).

Reklama

"Rozpoczęła się już procedura przyjmowania od ewakuowanych obywateli Afganistanu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Realizowane będą również działania ułatwiające ich integrację" - poinformował.

Ze względu na przepisy związane z epidemią COVID-19 wszyscy cudzoziemcy zostali objęci kwarantanną, która trwa 10 dni od daty wjazdu na terytorium Polski.