Reklama

Podczas II Wojny Światowej, nastoletni Julian E. Kulski, jako jeden z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, rozpoczął zbrojną walkę o wyzwolenie naszej ojczyzny spod jarzma hitlerowskiego okupanta. Po wojnie systematycznie umacniał pozycję naszego kraju w relacjach transatlantyckich, pełniąc rolę nieformalnego orędownika „polskich spraw” w USA. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Janem Nowakiem Jeziorańskim i Zbigniewem Brzezińskim troszczył się o to, by polski interes narodowy nie umknął uwadze kolejnych przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych. Był partnerem do dialogu dla waszyngtońskich elit politycznych i biznesowych, podkreślając wielopłaszczyznowy charakter sojuszu łączącego Polskę i USA.

Profesor Julian E. Kulski swoją postawą i życiowymi wyborami nieustannie udowadniał nam, iż patriotyzm, odwaga czy miłość do ojczyzny nie są dla niego pustymi frazesami, lecz filozofią, która determinowała bieg całego jego dorosłego życia.

W 2019 roku, podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce, Profesor Kulski wspominał: „Tak jak mój ojciec walczył każdego dnia o warszawiaków i Polaków, tak ja walczę o jego godne upamiętnienie i zapewnienie mu należnego miejsca w historii miasta i kraju. Chciałbym także, by kolejne pokolenia nie tylko wspominały historię i bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego, ale także rozumiały czym kierowaliśmy się w tamtym czasie, jakie wartości nam przyświecały. Chciałbym, by nasze wartości – pragnienie wolności, umiłowanie ojczyzny, niezłomność w walce o godne życie – trwały wiecznie”.

Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich to jedna z największych organizacji non-profit działających na rzecz kształtowania wartościowych postaw społecznych i pielęgnowania pamięci historycznej. Założycielem Fundacji jest profesor Julian Eugeniusz Kulski – Powstaniec Warszawski, wykładowca akademicki i wieloletni architekt Banku Światowego. Ojcem profesora był Julian Spitosław Kulski – prezydent okupowanej stolicy i wieloletni przyjaciel Stefana Starzyńskiego. Po zamordowaniu prezydenta Starzyńskiego przez nazistów prezydent Kulski za zgodą Państwa Podziemnego przejął jego obowiązki i kontynuował obronę okupowanej stolicy. Od 2015 roku Fundacja Kulskich dąży do godnego upamiętnienia heroicznej postawy prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego w czasie II wojny światowej. Pełni również rolę think tanku aktywnie uczestniczącego w debacie publicznej. Organizuje wiele inicjatyw cenionych w środowisku decydentów i ekspertów.