Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, doprecyzowującą zasady przedłużenia m.in. kadencji organu związkowego lub organizacji przedsiębiorców po pandemii COVID-19.

Nowela, która stanowiła przedłożenie poselskie zakłada przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców czy związku pracodawców do czasu wyboru nowych organów, jeżeli ich kadencja upływa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 albo w ciągu 30 dni po ich odwołaniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania tych stanów.