Nowela, która stanowiła przedłożenie poselskie zakłada przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców czy związku pracodawców do czasu wyboru nowych organów, jeżeli ich kadencja upływa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 albo w ciągu 30 dni po ich odwołaniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania tych stanów.