Projektowana ustawa jest rozwiązaniem pozornym - mówiła Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie odpowiada na żadne realne zagrożenia, a tak naprawdę pod pozorem tych rozwiązań, zmierza tylko do politycznego rozszerzenia wpływów nad dzialalnością mediów - oceniła.

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu debatuje we wtorek nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa posłów PiS.

W czasie posiedzenia swoje opinie mogli wyrazić również zgromadzeni goście. Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka stwierdziła, że "przedstawiony projekt jest nie do przyjęcia z trzech powodów". Wymieniła, że stwarza on "fundamentalne zagrożenie dla swobody wypowiedzi, zasady demokratycznego państwa prawnego oraz unijnej zasady swobody przepływu kapitału".

Jak wyjaśniła, „sam proces koncesjonowania czy wydawania licencji na działalność mediów nie stoi w sprzeczności z zasadą swobody wypowiedzi, natomiast powinien być to proces transparenty i pozbawiony możliwości wydania arbitralnych decyzji".

Szuleka przypomniała również, że w demokratycznym państwie dopuszczalne są pewne ograniczenia związane z bezpieczeństwem publicznym. "Ograniczenie, które wynikałoby z zagrożenia bezpieczeństwa państwa, musi jednak pozostawać w bezpośrednim, realnym, konkretnym i proporcjonalnym związku pomiędzy tym zagrożeniem a wprowadzanymi ograniczeniami".

W czasie swojej wypowiedzi odniosła się również do pojawiających się porównań do rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. "Z naszego punktu widzenia, takie rozwiązania nie są znane w Unii Europejskiej, ale zostały przyjęte w Rosji w 2014 roku" - mówiła.

W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, projekt ustawy tworzy również zagrożenia dla unijnego prawa wolności przepływu kapitału.

"Stoimy na stanowisku, że projektowana ustawa jest rozwiązaniem pozornym, które nie odpowiada na żadne realne zagrożenia, o który moglibyśmy dyskutować. Tak naprawdę pod pozornością tych rozwiązań, zmierza tylko do politycznego rozszerzenia wpływów nad działalnością mediów" - powiedziała Szuleka.

Pozostali goście, m.in. Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Wojciech Szymczak z Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, również wypowiadali się krytycznie odnośnie projektu ustawy medialnej.