Na koniec trwającego obecnie pilotażowego etapu realizacji projektu centrów usług społecznych chciałbym przedłożyć projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie; mamy już konkretne spostrzeżenia, co można uzupełnić - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu m.in. w sprawie centrów usług społecznych. Ze strony rządowej bierze w nim udział m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Sprawy społeczne leżą nam na sercu w Kancelarii Prezydenta i nie od dziś się nimi zajmujemy. Dlatego poprosiłem o spotkanie, bo chcieliśmy (...) porozmawiać na temat przyszłych działań dotyczących trzech zasadniczo można powiedzieć obszarów w kwestii realizacji instytucji centrów usług społecznych" - powiedział prezydent podczas spotkania. Podkreślił, że chodzi m.in. o to, jakie zmiany ewentualnie wprowadzić w obowiązujących już obecnie w tym zakresie przepisach oraz w jaki sposób byłoby dobrze finansować centra, "by mogły się rozwijać jak najlepiej".

Prezydent podkreślił, że chce również rozmawiać o projektach dwóch ustaw, nad którymi prace trwają obecnie w Kancelarii Prezydenta - dotyczącego asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej oraz projektu ustawy o działalności pomocowej.

"Znajdujemy się w finalnym okresie prac rządu nad dokumentami programującymi szeroko rozumianą politykę społeczną w aspekcie wykorzystywania funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027" - powiedział prezydent, podkreślając, że Polski Ład i Strategia Demograficzna "też będą miały tu znaczenie". Duda podkreślił, że "interes publiczny wymaga tego, by programowanie strategiczne było jak najbardziej skoordynowane", co pozwoli na prowadzenie spójnej polityki.

Prezydent przypomniał, że projekt centrów usług społecznych jest już wdrażany na mocy ustawy sprzed kilku lat, a Kancelaria Prezydenta wspierała i wspiera ich powstawanie. "Mamy tu już doświadczenia, ale w związku z tym mamy także już i konkretne spostrzeżenia co do tego, gdzie można by poprawić, uzupełnić, żeby to co jest funkcjonowało jeszcze lepiej" - zaznaczył.

Prezydent zauważył, że wdrażanie projektu centrów zostało rozłożone na trzy fazy - obecnie trwa okres pilotażowy do końca 2022 roku. "Na koniec okresu pilotażowego chciałbym przedłożyć prezydencki projekt nowelizacji ustawy, który uwzględni te wszystkie doświadczenia zebrane w okresie pilotażowym" - zadeklarował Duda.

Kolejne etapy mają prowadzić - jak mówił - do pełnego upowszechnienia centrów w skali ogólnopolskiej. "Zależy mi, by w tym okresie, gdy ja pełnię funkcję prezydenta Rzeczypospolitej udało się zrealizować fazę drugą i przejść do fazy trzeciej. Tutaj bardzo liczę na dobrą współpracę z rządem" - powiedział Duda.