W badaniu jakie US przeprowadziło dla nas na początku maja ZP miało 33,5 proc. Na drugim miejscu była Polska 2050 z poparciem na poziomie 21,9 proc. KO miała wówczas zaledwie 12,1 proc. Lewica 9,6 proc. a Konfederacja 9,6 proc. W tamtym badaniu progu 5 proc nie przekraczało PSL, które miało 4,3 proc. poparcia.

Sondaż pokazuje zmianę trendu, gdyż od lutego ugrupowanie Szymona Hołowni było przed PO. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 1000 osobowej grupie ankietowanych 5 lipca metodą CATI wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

W sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM frekwencja wynosi 42,9 proc.

Reklama