Paweł Kukiz oświadczył natomiast, że pojawiła się szansa wprowadzenia postulowanych przez niego kluczowych zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego.

Pod koniec maja prezes PiS i lider Kukiz'15 w efekcie wielomiesięcznych rozmów podpisali porozumienie o współpracy programowej obu ugrupowań. W poniedziałek obaj politycy przedstawili to porozumienie podczas wystąpień w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

"To jest porozumienie, które zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15, na początku takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju - ona została przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją. A nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, Sejmie polskim, trwał" - powiedział prezes PiS.

Reklama

Ocenił, że formacja Pawła Kukiza ma wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji, jakość polskiego życia publicznego. "My podejmiemy to ryzyko - bo to jest czasem trochę ryzykowane - wprowadzenia tego w życie, oczywiście w taki sposób, żeby w każdym wypadku było to zgodne z konstytucją" - zadeklarował.

"A z drugiej strony wsparcie ze strony tej grupy, tej formacji, jest dla nas dzisiaj bardzo ważne z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej, ale jest także bardzo ważne, bo oznacza rozszerzenie spektrum politycznego, także spektrum poglądów - tutaj chodzi mi o poglądy obywateli, do których możemy dotrzeć, których możemy przekonywać" - podkreślił Kaczyński.

Reklama

Oświadczył, że w tej kwestii bardzo liczy na współpracę, bo - jak stwierdził - "sprawność Pawła Kukiza w przekonywaniu i mówieniu do społeczeństwa jest niezwykła".

Kukiz nie krył zadowolenia z zawarcia porozumienia z PiS. "Po raz pierwszy od przynajmniej sześciu lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych, z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia - taki jest mój punkt widzenia - zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego z tego ustroju semidemokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej" - powiedział.

Podkreślił, że z perspektywy jego ugrupowania umowa z PiS jest bardzo korzystna. "PiS, Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany, przegłosować te kluczowe zmiany ustrojowe" - dodał.

"Powołany zostanie również zespół ds. prac nad nadaniem każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej indywidualnego, biernego prawa wyborczego, ponieważ obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z takim prawem stadnym, prawem partyjnym" - powiedział lider Kukiz'15.

Mówiąc o dojściu przy wyborach do Sejmu do ordynacji mieszanej na wzór niemiecki, zaznaczył, że w 2006 roku PiS przedstawiało projekt zmiany ordynacji na model mieszany, który zakładał, że 230 posłów byłoby wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 230 z 16 okręgów wojewódzkich.

Stwierdził, że jego formacja nie będzie miała problemu z popieraniem rządowego programu Polski Ład. Podziękował jednocześnie PiS za skorzystanie z kilku pomysłów Kukiz'15 z ubiegłej kadencji - w kwestii kwoty wolnej od podatku czy wykorzystania Internetu do konsultacji z obywatelami.

Kukiz przyznał, że jest to jeden z ważniejszych dni w jego życiu. "Liczę na owocną współpracę. Liczę na to, że jeszcze za mojego życia Polska uzyska takie prawo, gdzie będzie mogli powiedzieć, że jesteśmy państwem w pełni demokratycznym. Sam w życiu nie dałbym rady tego osiągnąć" - podkreślił.

Później odpowiadając na pytania dziennikarzy Kukiz mówił, jak w praktyce ma wyglądać głosowanie w Sejmie po zawarciu porozumienia. "Ustaliliśmy, że jeżeli mamy głosować w bloku ustawy dotyczące Polskiego Ładu, to najpierw musi być przegłosowana jedna z naszych dużych ustaw np. antykorupcyjna, żeby można było kilka zagłosować, jak sobie życzy Prawo i Sprawiedliwość" - mówił. "Później przyjdzie czas na sędziów pokoju, później na dzień referendalny, później na inne sprawy" - dodał.

"Jeżeli jeden albo drugi podmiot zacznie się wykręcać - to w momencie przestanie obowiązywać ta umowa" - zaznaczył Kukiz. "Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz: nikt mnie nie ma jak trzymać, ponieważ ja nie mam żadnych spółek, ani stanowisk - proste. Mam tylko postulaty. Chcecie swoje wprowadzić? Głosujcie moje" - powiedział Kukiz.

Obecnie posłowie związani z Kukizem tworzą czteroosobowe koło Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

W pierwszych dniach czerwca do Sejmu wpłynął projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Oprócz posłów Kukiz'15 podpisali się pod nim posłowie PiS i posłowie koła Polskie Sprawy (dwójka z nich: Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka to byli współpracownicy Kukiza). Proponowane w projekcie rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Projekt przewiduje m.in. że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec osób skazanych za przestępstwa korupcyjne zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk albo wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub wykonywania wszelkiej lub określonej pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.