Wiceszefowa klubu Lewicy Karolina Pawliczak podkreśliła na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że Lewica złożyła w ubiegłym roku w Sejmie projekt ustawy rekompensującej "utracone dochody przez samorządy z tytułu podatku PIT i CIT". Jak dodała, projekt, który trafił do komisji samorządowej, nie zyskał poparcia posłów PiS.

"Program Polski Ład również przyczyni się do tego, że samorządy będą miały z tego tytułu mniejsze dochody. My się tego obawiamy. Dlatego, że samorząd to są drogi, ulice, to jest modernizacja szkół, to są opłaty za odpady, za wodę. Za wszystkie te zobowiązania, które samorządy będą musiały płacić" - podkreśliła posłanka. Jak zauważyła, opłaty te przeniosą się na obywateli.

Jako "zły przykład" traktowania samorządów wymieniała również rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który jej zdaniem "stał się swego rodzaju narzędziem do rozliczania partyjnych zależności". Według niej z tego funduszu środki otrzymały tylko te samorządy, które miały poparcie Zjednoczonej Prawicy.

Reklama

Poseł Robert Kwiatkowski ocenił, że uszczuplenie przychodów samorządów w tytułu podatku PIT wynikają m.in. ze zmian w prawie polegających na zwolnieniu z podatku PIT osób poniżej 26 roku życia oraz obniżce podatku PIT z 18 do 17 proc. Według niego na tych zmianach samorządy straciły 6 mld. zł.

Kwiatkowski ocenił też, że program PiS Polskiego Ładu, który przewiduje dalsze zmiany podatkowe, zagraża finansom samorządów. "Mowa jest o stratach rzędu 11 mld zł" - ocenił.

Dlatego, jak poinformowali posłowie, klub Lewicy złożył w Sejmie projekt ustawy przewidujący, że 70 proc. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PiT) ma być przeznczone na finasowanie potrzeb samorządów terytorialnych.

"Wydaje się nam, że jest to słuszna rekompensata za te ubytki, które samorządy doświadczyły w latach poprzednich" - podkreślił Kwiatkowski.