Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

Zakłada ono rozszerzenie grupy osób, u których wykonywane będą szczepienia przeciwko COVID-19, nadając uprawnienia osobom urodzonym w roku 2004 oraz w 2005, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 16. rok życia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 15 maja 2021 r.