Reklama

Chęć wzięcia udziału w wyborach wyraziło 56,7 proc. ankietowanych; takiego zamiaru nie wyraziło natomiast 40,7 proc. badanych.

Z sondażu wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 35,1 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). Na kolejnych miejscach znalazły się: Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 19,9 proc. (wzrost o 2,8 pkt proc.) oraz Koalicja Obywatelska z wynikiem 14,7 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.).

Według sondażu w Sejmie znalazłyby się jeszcze: Lewica - 9,1 proc., Konfederacja - 5,8 proc., oraz Polskie Stronnictwo Ludowe -Koalicja Polska - 5,6 proc.

9,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos w wyborach.

Ankietowani zostali też zapytani o ocenę premiera Mateusza Morawieckiego. 42,9 proc. badanych dobrze ocenia działania szefa rządu: odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 15,5 proc., a "raczej dobrze" - 27,4 proc.

Negatywnie działania Morawieckiego ocenia 50,2 proc. ankietowanych; odpowiedź "raczej źle" wybrało 22,4 proc., a "zdecydowanie źle" - 27,8 proc. Natomiast 6,9 proc. badanych wskazało odpowiedź: "trudno powiedzieć".

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 8-9 maja metodą telefoniczną, a także przy pomocy standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.