Jak podano we wtorkowej informacji, w badaniu „Co Polacy sądzą o podatkach?” ponad 1000 respondentów podzieliło się swoimi opiniami na temat systemu podatkowego w Polsce.

"Aż 83 proc. Polaków uznaje swój podatek dochodowy za zbyt wysoki, a 80 proc. sądzi, że podatki w naszym kraju są niesprawiedliwe" - czytamy w informacji o wynikach badania. Jednocześnie 83 proc. badanych uznało, że polski rząd nieodpowiedzialnie wydaje pieniądze zebrane z podatków dochodowych. Tyle samo osób stwierdziło, że obowiązek płacenia podatku dochodowego jest bezprawnie narzucany polskim obywatelom.

Z badania wynika, że 63 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że bez wpływów z podatków państwo nie jest w stanie sprawnie funkcjonować, a 90 proc. chciałoby, żeby zapewniało wysoki poziom usług publicznych.

Reklama

Prawie trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że ich dochody są wynikiem wyłącznie ich własnej pracy, w związku z czym nie powinni musieć odprowadzać podatku dochodowego. Taki sam odsetek badanych sądzi, że gdyby obywatele chcieli korzystać wyłącznie z usług prywatnych, powinni być zwolnieni z obowiązku płacenia podatku dochodowego.

"Wśród ankietowanych aż 71 proc. przyznało, że byłoby gotowych za każdym razem płacić z własnej kieszeni za usługi medycznie, gdyby nie musiało płacić podatku dochodowego (w tym 81 proc. osób o najwyższych dochodach). Za prywatną edukację po zwolnieniu z podatku dochodowego skłonnych byłoby płacić 65 proc. pytanych" - napisano.

Ponadto badanie pokazało, że ponad połowa ankietowanych (58 proc.) za sprawiedliwy i korzystny społecznie uważa progresywny system podatkowy. Jednocześnie systemu progresywnego jako korzystnego nie popiera 51 proc. osób poniżej 25. roku życia oraz 53 proc. wśród zarabiających powyżej 4 tys. netto miesięcznie.

"Aż 64 proc. badanych sądzi, że osoby o wyższych dochodach powinny płacić większy podatek (wśród osób o dochodach wyższych niż 4 tys. zł netto z powyższym stwierdzeniem nie zgadza się 54 proc. pytanych). Równo 50 proc. badanych uważa, że wszyscy powinni odprowadzać ten sam procent podatku dochodowego" - napisano.

Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl zwraca uwagę w komentarzu, że każdy chciałby płacić niższe podatki i mieć większe dochody, a jednocześnie ogromna większość respondentów chciałaby, aby usługi publiczne były na wysokim poziomie.

"System podatkowy jest skomplikowany i obywatelom trudno jest dostrzec bezpośredni związek pomiędzy rozliczeniem podatkowym a działaniem państwa, często zresztą niedoskonałym i niewystarczającym. To, co zapewnia obywatelom, np. darmową edukację, staje się więc przezroczyste i mało atrakcyjne" — tłumaczy Sury.