Do 21 marca trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów - poinformował w środę stołeczny magistrat.

Rachmistrzem może być osoba w wieku powyżej 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową; zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. Ponadto stołeczni rachmistrze mogą przejąć część zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stanowiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01). Mogą to też zrobić poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu spisrekrutacja@um.warszawa.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Przeprowadza go Główny Urząd Statystyczny. W tym roku spis odbywać się będzie w dniach 1 kwietnia - 30 czerwca.