Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda ocenił, że to z całą pewnością w życiu żołnierza dzień najważniejszy, gdy zostaje generałem. "To przede wszystkim jest wyzwanie, odpowiedzialność, można powiedzieć - wystawienie żołnierza do jeszcze poważniejszych zadań, do jeszcze większej odpowiedzialności, do tego, by był jeszcze większym stopniu wzorcem dla młodych żołnierzy, dla kadry oficerskiej" - powiedział prezydent.

Duda podkreślił, że "żołnierzem jest się cały czas, całe życie, gdy jest się w czynnej służbie, gdy się wypoczywa, także wtedy, gdy zakończy się już służbę czynną". "I o to panów generałów z całego serca proszę, byście zawsze tak podchodzili do tych wyzwań" - powiedział, życząc kolejnych awansów generalskich. "Jesteście panowie absolutną kwintesencją kwiatu korpusu generalskiego i oficerskiego Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział.

Nawiązując do tego, że nominacje zostały wręczone 1 marca - w Narodowym Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent powiedział, że upamiętniani są tego dnia żołnierze, którzy "w beznadziejnej sytuacji nie złożyli broni". "Do końca służyli wierni swej żołnierskiej przysiędze, a w tej przysiędze przysięgali służyć wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce. Uważali, że ona taka nie jest i mieli rację, bo nie była. Cierpieli za to. Oni ginęli, cierpieli za to ich najbliżsi" - mówił Duda.

Reklama

Prezydent podkreślił, że to dlatego ten dzień jest tak ważny dla całego naszego społeczeństwa, kraju i dla naszej armii, bo "on pokazuje, co to znaczy prawdziwe żołnierskie oddanie Polsce".

Na stopień generała dywizji zostali w poniedziałek mianowani generałowie brygady: zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Dariusz Pluta i dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej Piotr Trytek.

Na stopień generała brygady zostało mianowanych czterech pułkowników: radca-koordynator w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni płk Krzysztof Kociuba, szef pionu wsparcia-zastępca szefa sztabu ds. wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Tomasz Kowalik, dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego płk Dariusz Mendrala i szef zarządu inżynierii wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marek Wawrzyniak.