MEiN podało ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Zaznaczono, że nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. "Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy" - wskazano.

Ministerstwo poinformowało, że "za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych". Wskazano, że "sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni". Jak dodano - Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zakres danych niezbędnych do wypełnienia formularza będzie udostępniony uczelniom publicznym i niepublicznym jeszcze dziś, 12 lutego.

W poniedziałek, 15 lutego br. OPI PIB udostępni uczelniom formularz. Dane wprowadzać będą upoważnione przez rektora osoby. Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień. Wówczas punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

Na początku przyszłego tygodnia dla koordynatorów uczelni zostanie zorganizowane webinarium organizowane przez OPI PIB dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza.