Informację ZUS IWA mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy jednocześnie: byli zgłoszeni nieprzerwanie, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r., w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, 31 grudnia 2020 r. byli wpisani do rejestru REGON.

W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczba ubezpieczonych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także podać dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2020 roku.

"Od treści dokumentu ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku" - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Reklama

Co ważne, płatników, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA trzy razy z rzędu, czyli za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w ustalaniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Informację o wyznaczonej składce ZUS prześle w zawiadomieniu do 20 kwietnia. Informację przedsiębiorcy mogą także znaleźć na PUE ZUS.

Pozostali płatnicy samodzielnie (zgodnie z ich PKD) ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka.

Od 1 kwietnia 2021 roku może się zmienić wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, a nowe wartości stopy procentowej dla grup działalności znane będą w marcu 2021 r. Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe. Jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy przekazuje dokumenty w formie papierowej, to IWA powinna być również złożona w formie papierowej.

Szczegółowe informacje o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce Zakładu.