„Jest potrzeba, aby Polacy dostali ofertę ludzi, którzy chcą Polskę zmieniać nie poprzez kulturową wojnę, tylko przez pozytywną pracę. Są wspaniałe wzorce, bo jesteśmy dziedzicami wielkiej tradycji, która Polskę w 1918 r odzyskała, uformowała, sprawiła, że Polska była w stanie obronić się, swoją niepodległość zbudować” – powiedział Ziemkiewicz.

Jego zdaniem dzisiaj trzeba zrobić to samo, czyli zbudować państwo polskie. „Ono jest rozrywane plemienną wojną. Stowarzyszenie Endecja wzywa wszystkich tych, którzy nie chcą prowadzić wojny plemiennej, tylko chcą zbudować państwo służące Polakom, bo Polska musi być dla wszystkich Polaków” – zaznaczył.

Podkreślił, że stowarzyszenie Endecja ma służyć pracy, budowaniu struktur, kształtowaniu kadr, żeby – jak zaznaczył – skończyło się zawłaszczanie państwa przez partie polityczne. Ziemkiewicz powiedział, że kongres to początek drogi. „Mam nadzieję, że u końca tej drogi będzie Polska endecka zbudowana według najlepszych wzorów, państwo silne, służące wszystkim obywatelom” - dodał.

Poseł Adam Andruszkiewicz (Kukiz’15) zaznaczył, że celem stowarzyszenia jest wymiana elit, gdyż po 1989 r. zostały zachowane „kasty komunistyczne”, które – jak mówił - nierozliczone przeszły płynnie do budowy wolnej Polski oraz wymieszały się z nowymi kastami urzędniczo-partyjnymi, które przez 27 lat wymieniały się władzą, betonując scenę polityczną. „Stowarzyszenie Endecja będzie miało na celu wykreowanie nowych elit, które obejmą władzę w kraju nie dla własnych partyjnych interesów, ale wyłącznie dla służby państwu polskiemu” – powiedział.

Wiceprzewodniczący klubu Kukiz’15 Marek Jakubiak zaznaczył, że zbyt często zapominamy o tym, że tylko interesy polskie mogą stanowić jakąkolwiek wartość. „Nie chcemy działać na podziały, ale ponad podziałami. Chcemy, aby nasza ojczyzna była zarządzana pragmatycznie, nie interesem politycznym, a interesem narodowym” – powiedział.

„Chcemy, aby w czasie kongresu wybrzmiało, że my, endecy, narodowi demokraci będziemy maszerować nie jeden dzień, ale 365 dni w roku” – powiedział poseł Kukiz’15 Sylwester Chruszcz.