Flanagan potwierdził również, że premier Irlandii Enda Kenny przyjął zaproszenie premier Beaty Szydło do złożenia w lutym wizyty w Polsce.

Waszczykowski przebywa w stolicy Irlandii drugi dzień. W środę spotkał się z przedstawicielami Polonii, a w czwartek ma tam jeszcze rozmawiać m.in. z irlandzkim ministrem oświaty Richardem Brutonem oraz wygłosić wykład w The Institute of International and European Affairs (irlandzkim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich).

Jak mówili Waszczykowski i Flanagan na konferencji prasowej po spotkaniu, jednym z głównych tematów ich rozmowy była kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Reklama

"Brexit to problem całej UE. Każdy z naszych krajów ma rozwinięte i wyjątkowe stosunki z Wielką Brytanią. (...) W najbliższych miesiącach powinniśmy wypracować wspólne stanowisko Unii w negocjacjach dotyczących przyszłych relacji z Wielką Brytanią i oczywiście w tych pracach nad wspólnym stanowiskiem wrażliwość i interesy poszczególnych krajów członkowskich powinny być wzięte pod uwagę" – mówił szef polskiej dyplomacji.

W polskim przypadku – dodał – są to m.in. kwestie związane z wolnym przepływem osób.

Waszczykowski zaznaczył, że polski rząd rozumie szczególną sytuację Irlandii w kontekście Brexitu, związaną m.in. z relacjami gospodarczymi Londynu i Dublina, i jest zdania, że także jej interesy oraz wrażliwość powinny zostać uwzględnione w stanowisku negocjacyjnym UE.

"Jestem usatysfakcjonowany po rozmowie z Witoldem (Waszczykowskim), widząc, że po stronie państw członkowskich jest zrozumienie dla wyjątkowej sytuacji Irlandii w kontekście negocjacji dotyczących Brexitu" – mówił z kolei irlandzki minister spraw zagranicznych.

Podkreślił, że jego zdaniem na obecnym etapie niemądre byłoby "spekulowanie, czy ostatecznie będzie miał miejsce – jak to się określa – twardy czy miękki Brexit". "Musimy być przygotowani na każdą z tych ewentualności" – dodał.

Ministrowie rozmawiali również m.in. o sytuacji społeczności polskiej mieszkającej na wyspie – m.in. pod względem dostępu do edukacji – oraz o możliwościach zwiększenia obecności języka polskiego w irlandzkich szkołach, która ma być przedmiotem rozmowy szefa polskiej dyplomacji z irlandzkim ministrem oświaty.

Flanagan zwrócił w tym kontekście uwagę, iż w tym roku ponad 700 uczniów zdawało język polski na irlandzkiej maturze, a Waszczykowski – na fakt, że polski ma w irlandzkim ministerstwie spraw zagranicznych status równy angielskiemu.

"Mam nadzieję, że to dobry znak i symboliczna decyzja, która zapowiada, że język tej wielkiej społeczności będzie też popularny wśród innych instytucji w Irlandii" – powiedział.

Polacy w Irlandii stanowią największą mniejszość narodową - według różnych szacunków mieszka ich tam od 110 tys. do nawet ok. 150 tys. - a język polski jest najczęściej używanym językiem obcym.

Z Dublina Marceli Sommer (PAP)