Gowin, który na czele polskiej delegacji wziął udział w międzynarodowej konferencji „Cyfrowa Europa Środkowa”, podczas jednodniowej wizyty na Węgrzech rozmawiał również o sytuacji w UE po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oraz o wypracowaniu wspólnego stanowiska V4 ws. Brexitu. Spotkał się z Orbanem w cztery oczy, a także wraz nim przeprowadził rozmowy z unijnym komisarzem ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Guentherem Oettingerem.

„Nasz rząd nie widzi innej perspektywy dla Polski niż obecność w Unii Europejskiej. Tym bardziej martwi nas to, że instytucje unijne znalazły się w wyraźnym kryzysie. Przejawem tego kryzysu może być to, co dzieje się w przestrzeni jednolitego rynku cyfrowego. Regulacje narzucane tutaj przez Komisję Europejską naznaczone są tym samym piętnem, co w wielu innych obszarach. Tym piętnem jest podporządkowanie jednolitego rynku cyfrowego interesom najsilniejszych państw unijnych” – powiedział Gowin PAP.

Jak zaznaczył, inny jest interes państw, które dopiero rozpoczynają informatyzację swojej gospodarki, a inne są interesy Niemiec czy Francji, które w tej dziedzinie są światowymi potęgami.

Reklama

”Toczą się negocjacje dotyczące przeglądu ram prawnych dla sektora telekomunikacyjnego, wniosku legislacyjnego w sprawie swobodnego przepływu danych, negocjacje w sprawie pakietu przemysłowego oraz pakietu dotyczącego handlu elektronicznego. Wydaje się, że po dzisiejszym spotkaniu i zwłaszcza po mojej rozmowie z Viktorem Orbanem jest bardzo duża szansa na to, że kraje Grupy Wyszehradzkiej w tych kluczowych dla rozwoju gospodarczego naszego regionu sprawach będą mówić jednym głosem” - powiedział.

Podkreślił, że rozmawiał też na temat tego, jak zmienia się sytuacja Unii Europejskiej po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ocenił również, że byłoby bardzo wskazane, żeby kraje Grupy Wyszehradzkiej wypracowały jednolite stanowisko w sprawie Brexitu.

„A jeszcze ważniejsze jest to, abyśmy jednym głosem mówili o tym, jak definiujemy przyczyny kryzysu, w jakim dzisiaj znalazła się Unia Europejska. Brexit to był przejaw buntu społeczeństwa brytyjskiego przeciwko zbyt głęboko sięgającym ingerencjom biurokracji unijnej. Pod tym względem i(…) rząd węgierski, i rząd polski podzielają tę diagnozę, a ponieważ zależy nam na tym, aby ten wielki, śmiały projekt integracji europejskiej się powiódł i był kontynuowany, to będziemy wspólnie przekonywać naszych partnerów z krajów Europy Zachodniej, aby powstrzymać dalsze ograniczanie uprawnień państw narodowych” - powiedział Gowin.

Orban zaapelował na konferencji do Komisji Europejskiej, by nie obstawała przy wysokim VAT na usługi cyfrowe, tylko zezwoliła na jego obniżanie państwom, których „budżet to zniesie”. Jak dodał, na Węgrzech planuje się obniżenie w przyszłym roku VAT na usługi internetowe z 27 do 18 proc., a rząd chciałby go jeszcze zmniejszyć do 5 proc. do 2018 r., ale Unia Europejska się na to nie godzi.

Podczas wizyty w Budapeszcie polska wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło wraz z przedstawicielami resortów transportu Czech i Słowacji oraz resortu rozwoju narodowego Węgier podpisała protokół ustaleń nt. współpracy transgranicznej krajów V4 dotyczącej wypracowania europejskiej strategii wdrażania samochodów autonomicznych.

„Dla nas to jest niezwykle ważne, ponieważ odczuwamy potrzebę koordynacji działań w tym obszarze i uzgadniania pewnych elementów ważnych na szczeblu regionalnym” – powiedziała PAP Skrzydło.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)