Wolność nie jest dobrem, które można zdobyć raz na zawsze. To zadanie i wyzwanie - napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zaznaczył, że warto czerpać lekcję z determinacji, rozmachu i entuzjazmu twórców Polski niepodległej.
Reklama

Treść listu zamieszczono na stronie internetowej prezydenta.

"Obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości. Narodowe, bo jest to święto każdego Polaka. Wszystkich nas łączy idea wolności oraz własnego państwa jako jej najlepszego gwaranta" - podkreśliła Andrzej Duda. "Nazywając to święto narodowym podkreślamy też jedność z poprzednimi pokoleniami rodaków. Szczególnie z tymi, którzy żyjąc pod zaborami mieli odwagę o Niepodległej marzyć i na Jej rzecz pracować, wierząc, że zdobyta wiedza i doświadczenie spożytkowane zostaną dla dobra odrodzonej Polski" - zaznaczył prezydent.

Jak zauważył, niepodległa Rzeczpospolita nie powróciłaby na mapę Europy, gdyby nie zabiegali o to sami Polacy. "Doświadczywszy niewoli, rozumieli, jak ważna dla wspólnoty narodowej jest możliwość samostanowienia, bycia prawdziwym gospodarzem we własnym domu – w kraju, w którym nasza historycznie ukształtowana tożsamość, kultura i język są szanowane i chronione. Marszałek Józef Piłsudski ujął to w słowa: Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich" - napisał Duda.

Według niego początki II Rzeczypospolitej, jak i wcześniejsze historyczne doświadczenia uświadamiają ważną prawdę, że wolność nie jest dobrem, które można zdobyć raz na zawsze. "To zadanie i wyzwanie. Wysiłki pokolenia roku 1918 nie zakończyły się w momencie, gdy Polska znów stała się podmiotem prawa międzynarodowego" - zaznaczył prezydent.

Przypomniał, że młoda Rzeczypospolita musiała bronić swoich granic, scalać obszary byłych zaborów w jeden organizm państwowy, podnosić się z wojennych zniszczeń. Wzmacniać siły zbrojne, odbudowywać struktury państwa, rozwijać i modernizować produkcję przemysłową. Wprowadzać nowoczesne rozwiązania prawno-ustrojowe, wspierać rozwój nauki, oświaty i kultury. "Wiele z ówczesnych osiągnięć do dzisiaj budzi dumę i szacunek" - ocenił Duda.

Dodał, że warto przypominać determinację, rozmach i entuzjazm twórców Polski niepodległej. Warto z tamtych dni czerpać lekcję odpowiedzialności za losy Ojczyzny i szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest własne, suwerenne państwo.

"Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu, aby dobry los naszej Ojczyzny i wszelkie dobre zmiany, jakie się w niej dokonują, przekładały się na pomyślność Państwa oraz Państwa rodzin. A także by Państwa osobiste sukcesy utwierdzały wizerunek Polski jako kraju o wielkich aspiracjach, intensywnie rozwijającego się" - napisał w liście Andrzej Duda.

Zaapelował, by przeżywać ten dzień radośnie, wspólnie, razem – pod biało-czerwonymi flagami, pod znakiem Orła Białego, podczas uroczystości patriotycznych, na koncertach i festynach, w gronie naszych bliskich. "Choć okoliczności historyczne są dzisiaj zupełnie inne niż dziewięćdziesiąt osiem lat temu, nasz cel, jako narodu, pozostaje ten sam – wolna, suwerenna i nowoczesna Polska" - podkreślił prezydent.