Wszystkie działania podejmowane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) pozostają w zgodzie z biznesplanem zaakceptowanym przez obligatariuszy spółki oraz związki zawodowe. Dokument ten zakłada zrównoważenie finansowe spółki w 2017 r. - wynika z informacji Ministerstwa Energii.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwo podało, iż proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego jest prowadzony dwutorowo - na poziomie właścicielskim i bezpośrednio w kopalniach, a działania zostały zaplanowane w perspektywie długofalowej.

"Na poziomie właścicielskim dokonywane są zmiany, które tworzą ramy organizacyjne i regulacyjne dla przeprowadzenia procesów naprawczych w kopalniach. Należą do nich m.in. zmniejszenie kosztów, dostosowanie wielkości i jakości produkcji do potrzeb rynku, zwiększenie wydajności. Realizacja tych procesów jest związana z przeprowadzeniem szeregu działań bezpośrednio w zakładach górniczych" - podali przedstawiciele resortu energii.

W ramach rozwiązań systemowych obecnie prowadzone są prace nad programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030. "Dzięki temu możliwe będzie stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach" - czytamy w komunikacie resortu.

PGG, która z początkiem maja przejęła kopalnie od Kompanii Węglowej, nie udziela obecnie informacji dotyczących realizacji - uzgodnionego z inwestorami i instytucjami finansowymi - biznesplanu spółki. Nie podaje też, czy osiągane wyniki produkcyjne i finansowe są zgodne z zakładanymi w biznesplanie. Oficjalnie nie wiadomo również, czy i kiedy PGG szykuje aktualizację biznesplanu.

"Restrukturyzacja jest procesem ciągłym, którego efekty będzie można oceniać w dłuższej perspektywie czasowej, a PGG koncentruje się na uzyskaniu trwałej rentowności" - zapewnił w środę rzecznik spółki Tomasz Głogowski.

Przedstawiciele PGG nie skomentowali w środę informacji prasowych, według których do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) miałyby w przyszłym roku trafić dwie kolejne kopalnie Grupy: Sośnica oraz Halemba-Wirek (część kopalni Ruda). Informacje Dziennika Gazety Prawnej skomentowali natomiast związkowcy z Sierpnia 80, uznając je za "prowokację i próbę wywołania niepokojów społecznych".

Zdzisław Bredlak z Sierpnia 80 w kopalni Sośnica przypomniał, że kopalnia jest w trakcie realizacji założeń programu naprawczego, a skutki tego znane będą dopiero w przyszłym roku. "Wszystko wskazuje, że realizacja przebiega pomyślnie, a kopalnia będzie jedną z lepszych po uruchomieniu dwóch już uzbrojonych ścian" - ocenił związkowiec.

Przyszłość gliwickiej kopalni Sośnica, przynoszącej wcześniej największe straty w PGG, była przed kilkoma tygodniami przedmiotem porozumienia między zarządem Grupy a stroną społeczną, zawartego w obecności ministra energii. Zgodnie z porozumieniem, kopalnia realizuje program naprawczy, dzięki któremu do stycznia przyszłego roku ma znacząco poprawić wyniki. Jeżeli tak się nie stanie - w końcu przyszłego roku miałaby trafić do SRK.

Natomiast kopalnia Halemba-Wirek jest częścią kopalni zespolonej pod nazwą Ruda, która w lipcu br. skupiła trzy działające w Rudzie Śląskiej zakłady: Bielszowice, Pokój i Halemba-Wirek. Dotąd PGG i SRK oficjalnie zapowiedziały, że do spółki restrukturyzacyjnej trafi wydzielona część dawnej kopalni Pokój, oficjalnie nie było natomiast mowy o przekazaniu tam również dawnej kopalni Halemba-Wirek.

Marceli Murawski z Sierpnia 80 w kopalni Halemba-Wirek ocenił, że środowe informacje prasowe dotyczące tej kopalni "nie mają pokrycia w oficjalnych dokumentach zarządu Polskiej Grupy Górniczej ani Ministerstwa Energii".

PGG powstała z początkiem maja, przejmując 11 kopalń Kompanii Węglowej. Obecnie, po przekształceniach organizacyjnych, w Grupie działa pięć kopalń zespolonych, zatrudniających w sumie ponad 32 tys. osób.