Na stacjach będzie można zmierzyć sobie ciśnienie krwi, wykonać testy laboratoryjne, zbadać aktywność serca i płuc, a nawet przeprowadzić wideokonsultację z pielęgniarką lub lekarzem - informuje Yle Uutiset na stronie internetowej.

Inicjatorem projektu jest lokalny ośrodek medyczny Aslak, który postawił sobie za cel dotarcie z usługami medycznymi do osób zamieszkujących północną i wschodnią fińską Laponię, które w innym wypadku czekałaby długa podróż do lekarza.

Chociaż stacje mają być w pełni samoobsługowe, zakłada się konieczność utrzymywania pewnej liczby personelu mogącego pomagać użytkownikom, np. przy nawiązywaniu połączeń ze specjalistami.

Do mieszkańców regionu rozesłano ankiety, które mają pomóc określić poziom zainteresowania planem utworzenia stacji. Następnie specjaliści rozpoczną rozmowy z miejscową ludnością, aby ustalić zakres oferowanych usług i funkcje placówek.

Projekt stanowi część regionalnego programu rozwoju i w zamierzeniach ma być częściowo współfinansowany ze środków prywatnych. (PAP)