Oxfam wezwał we wtorek brytyjski rząd i firmy do działań promujących zwiększanie zarobków, aby zmniejszyć rosnące nierówności społeczne. Według tej organizacji pozarządowej to właśnie one doprowadziły do opowiedzenia się Brytyjczyków za wyjściem z UE.

"Wielka Brytania jest jednym z najbardziej nieegalitarnych krajów wśród rozwiniętych państw na świecie" - podkreśliła w komunikacie organizacja zajmująca się walką z biedą i nierównościami. Oxfam doszedł do takiego wniosku po przeanalizowaniu różnych badań, m.in. OECD i banku Credit Suisse, które opublikowano w ostatnich miesiącach.

Oxfam przypomniał, że jeden na pięciu Brytyjczyków żyje poniżej progu ubóstwa, a 1 proc. (634 tys.) najbardziej uprzywilejowanych Brytyjczyków posiada 20-krotnie więcej niż łącznie posiada 20 proc. (13 mln) najbiedniejszych Brytyjczyków. W Zjednoczonym Królestwie gospodarstwo domowe traktowane jest jako ubogie, jeśli zarobki są poniżej 60 proc. krajowej mediany dochodów.

"Referendum w sprawie UE było brutalnym odzwierciedleniem polaryzacji naszego społeczeństwa, gdy miliony wyborców wyraziły swą frustrację wynikającą z tego, że są pozbawieni możliwości gospodarczych i politycznych" - wyjaśniła organizacja. Cytuje badania, z których wynika, że w czerwcowym referendum gorzej wykwalifikowani i słabiej opłacani Brytyjczycy zazwyczaj głosowali za Brexitem.

Oxfam podkreśla, że te znaczne nierówności utrzymują się mimo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach i obniżenia stopy bezrobocia do 5 proc. W ponad jednym na dwa gospodarstwa domowe o niskich dochodach pracuje co najmniej jedna osoba dorosła.

"Zjednoczone Królestwo jest jednym z najbogatszych krajów świata, ale to także naród podzielony na tych, +którzy mają+ i na tych, +którzy nie mają+" - oświadczyła przedstawicielka Oxfam, Rachael Orr.