W sierpniowym sondażu 49 proc. pytanych (o 10 punktów procentowych mniej niż w kwietniu) uznało zagrożenie terroryzmem w Polsce za realne. Zdaniem 27 proc. (o 6 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu) zagrożenie terroryzmem jest wyolbrzymiane, a według 17 proc. (wzrost o 4 punkty) nie ma takiego zagrożenia.

CBOS zauważa, że po szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży znacząco zmieniło się postrzeganie kompetencji władz i instytucji państwowych w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Ponad dwie piąte – 44 proc. (w porównaniu z kwietniem wzrost o 24 pkt.) uczestników badania oceniło, że władze są dobrze przygotowane do zapobiegania terroryzmowi; przeciwnego zdania była jedna trzecia – 33 proc. respondentów (o 30 pkt. mniej niż w kwietniu).

W ocenie koordynatora służb specjalnych, sondaż CBOS pokazuje, że Polacy czują się coraz bardziej bezpieczni, wzrasta również ich wiara w skuteczność służb odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne.

„Wzrost odsetka tych, którzy wierzą w możliwość zabezpieczenia państwa przed terroryzmem, zbiega się w czasie z pracami nad Ustawą o działaniach antyterrorystycznych oraz organizacją w Polsce Szczytu NATO, a także Światowych Dni Młodzieży. Te dwie wielkie imprezy odbyły się w sposób bezpieczny, dzięki zmianom w prawie oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy służb specjalnych” –skomentował dla PAP minister Kamiński.

Jak podkreślił, wyniki sondażu CBOS są dla służb powodem do satysfakcji, ale i wielkim zobowiązaniem, by z równym oddaniem dbać o bezpieczeństwo kraju.

Ankieterzy pytali również o gotowość do akceptacji ograniczeń swobód obywatelskich, silniejszą kontrolę lub poniesienia dodatkowych kosztów, które miałyby zmniejszyć ryzyko zamachów terrorystycznych. 90 proc. badanych zaakceptowałoby wzmożone kontrole na granicach, lotniskach i dworcach. Ponad trzy czwarte (78 proc.) zaakceptowałoby zaostrzenie przepisów migracyjnych, a połowa (52 proc.) byłaby skłonna ponieść dodatkowe koszty mające służyć bezpieczeństwu (dwie piąte – 40 proc. – by ich nie zaakceptowała).

Większość badanych – 60 proc. - nie zgodziłaby się natomiast na limitowanie przez instytucje państwowe informacji o zagrożeniu terrorystycznym (zgodziłoby się na to 29 proc.).

Ponad połowa – 52 proc. – nie zgodziłaby się na większe uprawnienia do kontroli internetu (zaakceptowałoby to 39 proc. pytanych). Największy opór budzi zwiększenie uprawnień władz do inwigilacji obywateli przez kontrolę korespondencji (73 proc. przeciwnych) i podsłuchiwanie rozmów telefonicznych - 70 proc. respondentów przeciw.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 17-25 sierpnia na 1033-osobowej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)