Przedstawiciele rządu zapowiadali powstanie zespołu 5 maja, w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych; wówczas przed kancelarią premiera protestowała grupa osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Domagali się prac nad nowym, sprawiedliwym systemem wsparcia, a opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych - wyższego świadczenia. Tego dnia na konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że w najbliższym czasie premier podpisze zarządzenie ws. zespołu.

Zgodnie z zarządzeniem, zespół jest organem pomocniczym rządu, przewodniczy mu pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. W skład gremium wchodzą przedstawiciele resortów: zdrowia, edukacji, rodziny, finansów, infrastruktury, kultury, nauki, rolnictwa, sportu, sprawiedliwości, MSWiA. W skład zespołu wchodzą też osoby z innych instytucji centralnych, np. ZUS czy NFZ.

Do zadań Zespołu należy opracowanie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych. Zespół ma również wypracować kompleksowy system poprawy sytuacji tej grupy obywateli.

Reklama

W maju, gdy zapowiadano powstanie zespołu, Radziwiłł mówił, że "rząd widzi bardzo wyraźnie nie tylko konieczność opieki i zajęcia się osobami niepełnosprawnymi, wsparcia ich w różnych sprawach, które dotyczą ich godności, możliwości funkcjonowania w społeczeństwie". Dodał, że rząd dostrzega też problemy osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

Michałkiewicz zapewniał, że zespół będzie pilnować, by w pracach rządu, działaniach administracyjnych, projektach ustaw postulaty osób niepełnosprawnych były uwzględnione. Zapowiedział przegląd świadczeń i waloryzację tych świadczeń, które od lat nie były podnoszone.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce mieszka ok. 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, co stanowi 12,2 proc. ludności kraju.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami domaga się kompleksowego podejścia do ich problemów; od lat przeprowadza swoje postulaty prezentuje na organizowanych cyklicznie protestach, m.in. przed kancelarią premier i przed Sejmem. Mówią o niskich świadczeniach, braku stałej rehabilitacji i dostępu do specjalistów; apelują o ujednolicenie systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i wspieranie osób z niepełnosprawnością za pomocą środowisk lokalnych. (PAP)