Polacy są podzieleni w ocenie stanu koniunktury w gospodarce - wynika z badania TNS Polska. 45 proc. badanych uważa, że gospodarka się rozwija, a 43 proc., że jest w stanie kryzysu.

Ponadto, 45 proc. Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Natomiast ponad jedna trzecia (36 proc.) badanych myśli pozytywnie o biegu spraw w kraju.

Z badania wynika, że 45 proc. Polaków twierdzi, że w ciągu najbliższych 3 lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia. Ponad jedna czwarta respondentów (29 proc.) uważa natomiast, że materialne warunki życia poprawią się, a nieco ponad jedna piąta (22 proc.) sądzi, że się pogorszą.

Ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że znalezienie pracy w naszym kraju jest bardzo trudne lub niemożliwe. 42 proc. respondentów jest jednak zdania, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie.

Badanie przeprowadzono w dn. 5-10 sierpnia na grupie 1059 osób.