Kraków zyskał od czwartku połączenie z ul. Księcia Józefa stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą miasta znajdującą się w ciągu autostrady A4. Nowa droga stanowi także lokalną obwodnicę dla krakowskich Przegorzał i Bielan.

„Łącznik, który dziś otwieramy, to inwestycja niezwykle ważna z perspektywy zarówno mieszkańców, jak i osób podróżujących po Małopolsce. Dzięki niej wyprowadzimy część ruchu tranzytowego z krakowskich Przegorzał i Bielan. Przede wszystkim znaczną ulgę odczują mieszkańcy obciążonej obecnie ulicy Księcia Józefa” – powiedział marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

Droga, która połączyła węzeł Mirowski w ciągu autostrady A4 oraz drogę wojewódzką nr 780, poprawia układ komunikacyjny w tej części Krakowa - mieszkańcy będą mogli szybciej i bezpieczniej dotrzeć do pracy czy domów, a przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dojazd do tamtejszych obszarów inwestycyjnych.

Lepsza infrastruktura komunikacyjna ułatwi też ruch tranzytowy i turystyczny. Droga umożliwia ominięcie krakowskich Bielan i Przegorzał i ułatwia wjazd na autostradę A4 w kierunku Rzeszowa z drogi wojewódzkiej nr 780 oraz drogi wojewódzkiej 774. Z obwodnicy skorzystają również osoby jadące z centrum miasta na zachód drogą wojewódzką nr 780 w kierunku na Kryspinów, Alwernię i Oświęcim.

Nowa inwestycja składa się z dwujezdniowego odcinka o długości 1,1 km, mostu nad rzeką Sanką oraz dwóch rond na połączeniach nowej drogi z ulicami Mirowską i Księcia Józefa. Ponadto wybudowano ścieżkę rowerową, zatokę autobusową i oświetlenie uliczne.

Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 19 mln zł, z czego 85 proc. pochodziło z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycję na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wykonała firma Skanska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. (PAP)