Przeciętnie 47 proc. polskich dzieci, do 18. roku życia, jest objętych obecnie programem 500 plus - poinformowała w środę szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Jak dodała, po rozpatrzeniu wszystkich czekających jeszcze wniosków liczba ta "na pewno przekroczy 50 proc.".

"W całej Polsce świadczenie to otrzymuje ponad 3,2 mln dzieci. Stanowi to przeciętnie 47 proc. dzieci do 18. roku życia" - mówiła minister.

Jak poinformowała, spośród ponad 2,6 mln złożonych wniosków - 2,2 mln zostało już rozpatrzonych i wydano decyzję, a 390 tys. wniosków oczekuje na rozpatrzenie.

Jak sprecyzowała Rafalska, największy odsetek przypada na województwa: świętokrzyskie i lubelskie - 56 proc., podlaskie - 54 proc., podkarpackie - 53 proc. oraz warmińsko-­mazurskie - 53 proc.

"W gminach miejskich ten wskaźnik wynosi 37 proc. dzieci, w wiejskich - 58 proc. dzieci i 51 proc. w miejsko-wiejskich gminach" - dodała.

Minister poinformowała również, że do obsługi programu gminy zatrudniły dodatkowo 5,3 tys. osób, z czego 4,3 tys. na podstawie umowy o pracę. "Pozostałą część osób zatrudniono na umowy cywilno-prawne" - powiedziała.