Międzynarodowy Fundusz Walutowy w najnowszym raporcie obniżył prognozę PKB Polski na ten rok do 3,5 proc. z 3,6 proc. wcześniej, jednocześnie podnosząc szacunek na przyszły rok do 3,7 proc. z 3,6 proc. w poprzedniej prognozie.

Fundusz ocenia, że wzrost gospodarczy pozostanie solidny w 2016 roku i przyspieszy w 2017 roku dzięki silnej konsumpcji prywatnej wspieranej przez wypłaty z programu wspierania dzietności. Autorzy raportu spodziewają się, że w średnim terminie wzrost spowolni. Dodają, że dodatnia luka popytowa w 2017 roku pozwoli stopniowo podnieść inflację w kierunku celu banku centralnego do końca roku.

W ocenie MFW ryzyka dla wzrostu w Polsce zintensyfikowały się.

"Zewnętrznie przedłużający się okres wolnego wzrostu w strefie euro, któremu towarzyszy zmienność na rynku finansowym, oraz spowolnienie na rynkach wschodzących mogą przenieść się na Polskę" - napisano w raporcie.

"Z kolei wewnętrznie kontrowersyjne pomysły polityków oraz poślizg fiskalny mogą pogorszyć sentyment inwestorów oraz osłabić rozwój gospodarki" - dodano.

MFW zwraca również uwagę, że w dłuższej perspektywie problemem Polski będzie starzejące się społeczeństwo, które stworzy zagrożenie dla wzrostu i równowagi budżetowej.

Prognoza autorów raportu to nadal 3,1 proc. deficytu sektora finansów publicznych w 2017 roku. Wśród dodatkowych ryzyk dla poziomu deficytu, nie ujętych dotąd w szacunkach MFW, analitycy wymienili obniżenie wieku emerytalnego oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

W dłuższej perspektywie Fundusz zakłada, że tempo spadku deficytu będzie niższe niż zapowiadał rząd. W 2020 roku deficyt według prognoz MFW spadnie do 2,3 proc. PKB wobec 1 proc. szacowanego przez polskie władze.

W ocenie Funduszu polityka monetarna w Polsce powinna pozostać stabilna i zależeć od napływających z gospodarki danych. Polscy bankierzy centralni powinni być gotowi do obniżki stóp w razie potrzeby.

W ocenie analityków inflacja w Polsce zacznie odbijać w rytm rosnących płac oraz akcji kredytowej. Dodatkowo polityka fiskalna stanie się bardziej ekspansywna, a luka popytowa - dodatnia.

Poniżej aktualne prognozy MFW dla Polski na lata 2015-2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PKB (zmiana proc.) 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2 3,1 3,1
Popyt krajowy 3,4 3,9 4,0 3,4 3,5 3,2 3,2
-konsumpcja prywatna (wzrost) 3,0 3,8 4,1 3,8 3,5 3,1 3,1
-wydatki publiczne (wzrost) 3,4 3,1 2,8 3,9 2,3 2,1 1,8
Inwestycja krajowe 5,8 3,8 5,1 2,6 4,4 4,4 4,4
Luka popytowa -0,1 0.0 0,2 -0,4 0,3 0,1 0
Inflacja CPI (proc.) -0,9 -0,7 1,1 0,4 2,4 2,5 2,5
Stopa bezrobocia BAEL 7,5 6,4 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5
Dług publiczny (proc. PKB) 51,3 51,9 52,9 53,2 52,8 52,3 51,6
Deficyt sektora fin. pub. -2,6 -2,8 -3,1 -2,8 -2,5 -2,3 -2,1
Eksport (wzrost proc.) 6,8 6,1 6,5 6 5,8 5,6 5,4
Import (wzrost proc.) 6,3 7,7 7,4 6,9 6,4 5,9 5,6